Hankekuvaus

Hankkeen julkinen nimi:  Putkistokannakkeiden kehitysprojekti
Toimiala:  2599 Muiden metallituotteiden valmistus
Hankkeen toteutuskunta:  684 RAUMA
Tukialue:  Tukialue III
EU-ohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:  1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite:  2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
EURA2014-hankekoodi:  A76944